Rekruttering/ Executive search / Headhunting

Når du trenger en ny medarbeider, vil du gjerne ha den som er best kvalifisert. Mange bruker store beløp på annonser for å tiltrekke seg gode søkere, og dette kan gi et godt resultat. Forutsatt at den beste av de som søker faktisk er god nok? Vår erfaring er at de aller beste kandidatene har en god jobb allerede, og i liten grad leser stillings-annonser. Derfor søker vi aktivt etter gode kandidater i eget nettverk, i bransje-nettverk  og andre steder vi vet at de finnes. Med 30 års erfaring fra rekrutteringsprosesser har vi opparbeidet en unik erfaring og nettverk som vi benytter  hver dag til å hjelpe våre kunder!

Å ansette nye medarbeidere er er noe av det mest risikofylte en bedrift kan gjøre. Lederrekruttering og rekruttering til nøkkelposisjoner krever ekstra fokus. Valeo Search & Select har en egen metodikk og rådgivere spesialisert på å finne de kandidatene som naturlig ikke ville søkt ny stilling. Valeo har etablert et stort internasjonalt nettverk som benyttes til å finne den beste nye medarbeideren for deg! Vi tilbyr ledende kvalitetssikring i søk og selekteringsprosessen når din bedrift ønsker bistand innen lederrekruttering og Executive Search.

Grundig kartlegging av din bedrift og kultur
For å kunne gjennomføre en treffsikker, effektiv og rettferdig rekruttering, er det en forutsetning at både vi og kunden har en klar forståelse av stillingens innhold og hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av kandidat.  Derfor får kartlegging av stillingen og bedriften høy prioritet i våre prosesser. Å benytte Valeo til rekruttering betyr at prosessen får et korrekt utgangspunkt.

Søk og annonsering
Vi opplever ofte at til lederstillinger og sentrale nøkkelroller, må man aktivt oppsøke kandidater. Vi tilbyr komplette rekrutteringsprosesser og delprosesser med både søk og annonsering.

Utvelgelse
Når vi skal vurdere og velge ut de best kvalifiserte kandidatene, bruker vi en unik kombinasjon av søk, intervjuteknikk, egnethet og testing som danner grunnlag for en dokumentert sammenligning og seleksjon av egnetheten til de aktuelle finalekandidater. Vi bruker den rangeringsmetoden som gir best objektivt rangering.

Innstilling og oppfølging
Våre rådgivere vil rådgi din bedrift i å velge rett kandidat. Vi hjelper deg å identifisere hvem som er den mest riktige kandidaten for din bedrift og stillingen din bedrift skal besette. Ved å velge Personalhuset til lederrekrutering kan du også være trygge på at vi vil følge din bedrift og lederen tett opp det første året i etter ansettelse for å sikre en optimal ansettelse.

Kompetanse og erfaring
Våre rådgivere har lang erfaring fra lederrekruttering og er sertifiserte innen de verktøyene vi benytter. Vi forstår behovene og vil komme med konkrete innspill gjennom hele prosessen!