Lederutvikling

I Valeo tror vi på økte prestasjoner gjennom bedre ledelse. Hensikten med Valeo sine program er å styrke ledelse som konkurransefortrinn hos våre kunder. Gjennom lederutviklingen blir ledere bevisst egne styrker og utviklingsområder i lederrollen, samtidig som vi tilfører innsikt og kompetanse om relevante ledertema, lederverktøy og får muligheten til refleksjon og trening på case og problemstillinger hentet fra lederhverdagen. Dermed blir leder i stand til å realisere mer av sitt lederpotensiale. De ulike programmene har en modulær oppbygging der vi i tett samarbeid med kunden skreddersyr programmet til virksomheten for å sikre målrettet utviklingsarbeid.
God ledelse gjør forskjellen!
Visste du at ledernes evne til å ta grep og bry seg om medarbeiderne på en positiv måte er organisasjonens fremste konkurransefortrinn og i høy grad med på å forutsi organisasjonens suksess .

Valeo tilbyr modulbaserte lederutviklingsprogrammer enten som bedriftsinterne prosesser med integrerte læringsgrupper for å styrke ledelse som konkurransefortrinn, eller eksterne kurs med ledere fra forskjellige virksomheter.  Programmene bidrar til økt selvinnsikt og styrker lederne i lederrollen, i fht seg selv som leder, sine medarbeidere, sitt team og organisasjonen. Programinnhold og programforløp tilpasses ledernivå, ledernes kompetanse og erfaring, men følger Valeo sin metodikk for innføring av verdibaserte, lærende kulturer. Resultatet er økt tillit, økte prestasjoner og økt måloppnåelse.

Valeo tilbyr program for forskjellige målgrupper; enten du er ny som leder, er mellomleder, del av en ledergruppe eller sitter som toppleder. Vi kan også tilby mentoring for ledere, som ofte kan være nyttig for en ny leder i en virksomhet som allerede har gjennomført en totalprosess med Valeo.

Valeo tilbyr program med ulik varighet;

  • 3 måneders intro program
  • 6 måneders mellomlederprogram
  • 12 måneders lederprogram
  • Spesialkurs innen ulike ledertema. (se vår kursside)

Lederutvikling med Valeo 
Våre kunder gir tilbakemelding på at et Valeo lederutviklingsprogram har god effekt. Våre rådgiveres kunnskap og bakgrunn sikrer at deltakerne føler og bli sett og møtt både på egen motivasjon og motstand i fht utviklingsprosessen.Valeo sine rådgiveres engasjement gir  motivasjon til å benytte programmet som en læringsarena for vekst og utvikling både som leder og menneske.

I starten av våre lederprogram gjennomfører vi som utgangspunkt en kartlegging av den enkelte leders ståsted ved hjelp av verktøyet Vip-24. Dette for at vi kan finne den enkeltes styrker og utviklingspotensiale i lederrollen.