Mange tror at dersom vi gjør som i går, så vil resultatet bli like bra !

Det er dessverre ikke slik! Gårsdagens metoder blir av dine konkurrenter byttet ut med mer effektive og nye løsninger. Endring og endringstakten øker slik at skal du og din virksomhet overleve i fremtiden, er det nødvendig og benytte stadig nye metoder.

Vår metodikk hjelper virksomheter til å:

  • etablere en kultur som preges av læring, utvikling og arbeidsglede, basert på en ledelsesfilosofi hvor man benytter mangfoldet, dvs ulikheten og den enkeltes styrker som middel til å finne de beste løsningene.                                                                                 Vi kaller det for GUL kultur, hvor G = givende, U = utviklende og L = langsiktig.       Hvor ledere er så trygge at de slipper fokus på kortsiktig å ha kontroll, fordi man evner å skape maksimal energi for hver enkelt til å benytte sitt potensiale. Å være leder betyr ikke å ha kontroll, men å gi kontroll.
  • skape målsettinger som innebærer utvikling/endring/læring for alle medarbeidere i virksomheten
  • Etablere og støtte  kulturbærere i virksomheten som sikrer at gjennomføring og positive endringer blir gjennomført.

Våre prosesser starter alltid med en grundig kartlegging og sammen med ledelsen setter vi tydelige mål for endringer.